fomget

Van

Van Yöresi Halk Oyunları bakımından zengin yörelerden biridir. Çeşitli kültürlerin etkisi ve çok yönlü insanları ile yöre konuları ile çok özellik teşkil etmektedir. Yörenin oyunları kuzey ve güneyde ayrı ayrı karakter gösterebilmektedir. Kuzeyde bar oyunlarına, güneyde daha çok halaylara rastlanmaktadır. Doğumdan ölüme kadar Halk Oyunları ile iç içe olan yöre insanı yaratıcılığını da buna katarak çok güzel ürünler elde etmişlerdir. Oyunlarda genellikle bir nedensellik ilkesi aranmış ve ortaya bu ilişki ile örnekler sunulmuştur. Bu bazen bir hayvan taklidi, bazen insan taklidi, bazen gök, bazen toprak, bazen tabiat vs. olmuştur. Tabi kaynağın asıl yeri insan aklı ve çabası olmuştur.

Van yöresinde oynanan oyunlar kızlı-erkekli olduğu gibi yalnız erkek ve yalnız kız oyunları da vardır. Kızlı erkekli oyunlarda el ele tutulduğu zaman akrabalık ilişkileri aranır. Ekip başında oynayacak kişi ya çok tecrübeli, ya çok büyük yada çok iyi oyuncu olması gerekir. Ekip başında oynayan kişiye GÜVENK BAŞI, veya GOVENT BAŞI denir. Ekip sonunda oynayacak kişi de yine iyi oyuncu olmalıdır. Buna da POÇİK denir.

Ekip başı ve sonunda oynayan Govent başı ve Poçik’in ellerinde mendil olur ve bu mendil sallandığı zaman göbek altına veya belin arkasına gitmemelidir. Buda bir saygınlık ifadesidir.

TOP